Birthday

Depths: 19

Two years later…

Marami ng nangyari sa mga nagdaang taon. All wounds have healed, sabi nga nila marami pang puwedeng mangyari.

It’s true though, I’m now the Head of the Finance Department and I’m doing better in life. Hindi nga lang ako tumatanggap ng mga mangliligaw, I don’t know if it was just my instincts or what.

Sa dalawang taong nagdaan, wala akong pagsisisi sa mga naging desisyon ‘ko. Ang paglipat ‘ko ng bahay, ang pananatili ‘ko sa kumpanya at ang maging mas malapit kayna Jane.

Though it’s just a sad thing that Jane and Kyle broke their relationship for some reason, Jimuel also came out of his closet. So many things happened, some are good and other are bad.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status