SIRENS OF ATARGATIS  ⚫FILIPINO⚫ || WIP ||
SIRENS OF ATARGATIS ⚫FILIPINO⚫ || WIP ||
Author: AiriiTheCoffeeCat

SIRENS OF ATARGATIS

Si Melodia  ay isang nilalang sa ilalim nang madilim at malawak na dagat. A heart full of hatred, ang puso ng mga  taong may kinikimkim na kasakiman, selos at pagkamuhi ang nagbibigay buhay  sa kanila. Silang mga sirena'y may kagandahang tinataglay at boses na pang-akit sa biktima. Ngunit isang insidente ang magbabago ng lahat nang buhayin muli ni Melodia ang taong nag-aagaw buhay. Ang simpleng sitwasyon ay naging sumpa ang dulot. Ang kanyang buntot ay maging paa at ang paa ng tao 'yon ay naging buntot. Kaya napagpasyahan niya na manatili muna sa lupa kahit walang ideya kung paano mamuhay bilang tao. Isinama naman sa ilalim ng dagat ang taong ngayo'y nagibg sirena. Nakita siya ng isang lalaki na noo'y namamangka na kaagad siyang tinulungan. Sa paglipas ng mga araw ay muling nagbalik ang taong tinulungan i Melodia. Ngayon ay hatid niya ang pakiusap na tanggalin na ang sumpa, na ibalik na sa kanya ang mga paa ngunit hindi alam ni Melodia kung paano. 

Comments (1)
goodnovel comment avatar
firsty.luvi
Your work is amazing, seriously. Do you have any social media for your books I could follow?
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status