Dominant Series 5: Intruder (Tagalog)
Dominant Series 5: Intruder (Tagalog)
Author: VraielLajj
CHAPTER 1 - SEEING HIM AGAIN

Sandaling napahinto si Jacky nang magtama ang mata nila ng binata na siyang birthday celebrant ng gabing iyon. Nakasuot siya ng red bodycon dress at ang haba ng slit ay hanggang pinakapuno ng hita niya. Labas ang kaniyang likuran at halos nakaluwa ang kaniyang dibdib but it doesn't matter. Ang makapal niyang make up at wig na buhok ay nagbibigay ng ibang aura. She looks dangerous and mysterious bitch pero iisa lang ang masasabi niya nang mga sandaling ito, hindi siya nito kilala o sabihin natin makikilala.

Kasama niya si Abhaya nang gabing ito sa pagbabantay kay Dr. Hayes na siyang dinaos ni Theon Willoughby sa mamahalin cruise ang birthday nito. Knowing that ang lalaking iniiwasan at pinagtataguan niya ay dito ulit sila magkikita nang harap-harapan. What a small world it is. Good thing nang agad nagbawi ng tingin ang lalaki at hinarap nito si Abhaya at nag-usap sandali.

Pinagkibit niya ng balikat ang gabing iyon. Naramdaman niya agad ang pait ng wine na ininum niya. Parang tandang-tanda pa niya ang pait na dinanas niya kesa sa lasa ng wine na kaniyang ininum. It makes her sick to think na kung bakit andito siya ngayon at may binabantayan sila ni Abhaya, na kaniyang partner sa assignment. Pasimple siyang nag-ikot ng tingin. Hmm, let her say classic, cozy ambiance, rich people everywhere... What more, handsome men? Napangisi siya. Diyan siya nadali dati, sa handsome deputang iyan! Magkadikit ang mata at puso niya dati pero ngayon, hindi na. Natuto na siya.

Sumimsim ulit siya ng wine habang ibinalik ang tingin sa binata. How many years had passed? One? Two? She can't remember well or let her say, she don't fucking care. Maarte niyang inilagay sa table ang glass at naglakad papuntang deck. Abhaya called her from the other line and that's the only thing that excites her. Danger. Mga ganitong bagay lang talaga at bumubuhay sa pagkatao niyang matagal ng patay.

Hindi nila makita ang shooter ng gabing iyon na gustong pumatay sa binatang doctor. Madulas ang kaaway nila at mahilig ito sa laruang tagu-taguan. Mabilis niyang isinilid sa bag ang kaniyang baril at maarteng naglakad sa hallway pabalik sa ibaba kung saan dinaos ang party. Muntik niyang balian ng leeg ang taong biglang humila sa kaniya mula sa kung saan at malakas siyang isinandal sa dingding.

“Fucking hell!” hindi mapigilan sambit ni Jackylyn nang makita ang taong iyon na ngayon ay nasa kaniyang harapan at matiim siyang tinitigan na parang sinisid ang buong pagkatao niya.

“Jacky? Is it you?” 

Nagpanggap siyang hindi ito kilala kaya imbes na magalit at magwala, ngumiti siya ng matamis at malanding hinaplos ang pisngi ng binata. “I wish am loverboy. Wanna join me in bed tonight?” pinalandi niya ang kaniyang boses para hindi siya nito mahalata.

Tumiin ang titig nito pero ngumisi kalaunan at hinaplos ang kaniyang pisngi. “Hmm why not mademoiselle?” malanding sagot nito at ipininid siya sa dingding.

Natawa siya ng maarte at pabirong pinisil ang tagiliran nito. “I'd like to but my husband will kill you. So yeah, bye handsome!” at kinindatan niya ito bago umalis. Naiwan itong napatunganga sa kaniyang ginawa. Asawa? Gusto niyang matawa sa sinabi. Wala siyang asawa sa totoo lang.

Ang lakas ng tahip ng puso niya. To think, Theon still know her for apparently no reason. Matagal na siyang tumakas, wait, umalis; knowing that Theon was a married guy and madly inlove with someone else. Mahal niya ang lalaki pero sa paraan siya lang ang nakakaalam. Hindi niya na na ito pwedeng mahalin pa at balang-araw ay makakalimot din siya, hindi nga lang niya alam kung hanggang kailan.

Naging alerto pa rin siya after that shooting accident. Si Abhaya na ang bahala sa binatang doctor while siya ay bumalik sa party at nakipagsabayan sa masayang tugtug. Its good to be alive sometimes and dance like nothing else around. She missed it so much kaya ang ginawa niya, ang landiin ang mga nagagwapuhang lalaki sa dance floor. Wala lang, trip niya lang lumandi at magpalandi. 

Nang-aakit siyang ngumiti sa isang lalaki na kilalang kilala niya sa pangalan Zerus. Ang liit nga naman ng mundo, 'di ba? But who cares hindi na rin siya nito kilala. Malayong malayo siya sa dating siya at kung ipapagkompara siya noon at ngayon, subrang layo. Bahagyang natigilan ang binata sa kaniyang ginawa at sinundan siya ng tingin. Lalapitan sana siya nito pero mabilis siyang sumama sa isang lalaki na hindi niya kilala at malanding kumapit sa braso nito. Nakipagsayaw siya habang may champagne sa isang kamay.

Mabilis ang kamay na yumakap sa beywang niya at nakipagsayaw ng harutan sa gitna ng dancefloor ang lalaki. Napangisi na lang siya sa kasayaw. Tulad niya may bitbit itong champagne glass at umiinom. 

“Hey sexy! You're on fire,” nababanaag sa mga mata nito ang matinding paghanga sa kaniya. 

Nang-aakit na dinantay niya ang kaniyang kamay sa dibdib nito at malanding hinaplos iyon pababa hanggang sa tyan. Kahit malakas ang musica, nakita niyang napakagat ito ng labi at gigil na sunggaban siya. 

“Come with me...” Hinila siya nito papalayo sa dancefloor. 

Pero hindi na siya nagulat ng may isang kamay ang pumigil sa kaniya at hindi na siya pwedeng lumingon pa kung sino ito, napangisi na lang siya nang agawin siya ni Theon Willoughby sa lakaking kasayawan. Walang nagawa ang kawawang lalaki kundi ang ipaubaya siya kahit halatang halata sa mukha nito ang pagkainis. 

“Oh! It's you again Mr. Willoughby,” kaswal na saad niya at mapang-akit na ngumiti dito. Walang sagot mula sa lalaki at tinitigan lang siya. 

Mabilis niyang pinagtigas ang puso. Oh well, matagal na pala siyang manhid at hindi na siya baliw sa pagmamahal niyang siya lang ang nakakaramdam para dito dati. Malas na nga siya sa pag-ibig, malas din siya sa buhay. 
Malas siya sa lahat pati na rin sa pamilya. 

Umikot ang kaniyang isang braso sa leeg nito habang marahan niyang sinisimsim ang wine na hawak. Deritso lang siyang nakatingin sa mga mata nitong parang hinuhukay ang kaniyang buong pagkatao. Eksakto naman nag-iba ang beat ng music, from party music to love song. Napatiim bagang siya nang mag-play ang pinakaayaw niyang kanta sa lahat simula nung tinalikuran niya ang dating siya. 

Dancing with a Thief by Emily James now on playing. 

Tatalikuran sana niya ito pero hinapit nito ang kaniyang beywang at kinuha ang kaniyang champagne wine sa kaniyang kamay, walang sabing nilagok nito lahat iyon at hinagis ang glass na walang laman. Napalingon siya at kita niyang salung-salo ito ni Dr. Hayes habang nasa tabi lang si Abhaya. Hindi man lang halatang may tama ito ng baril at nakapagpalit na ng tuxedo. 

They say he's not the type
That walks by twice
The boy with the notorious sapphire eyes 
Look only if you know the risk... 

Mapakla siyang napangiti sa likod ng kanta. Theon had a set of sapphire eyes at dito siya nadali dati, sa mga mata nito. Hindi niya alam na dito siya magkandaletse-letse. 

'Cause every addiction comes with side effects False hope and heartache have been known to infect 
One out of ten survive... 

Sa subrang pagka-attached niya sa lalaki dati, halos mabaliw na siya. Nakakatawang isipin ang bagay na iyon. 

But oh, he came over my way 
Hello, was all he had to say now its too late to be saved 
He's slow walking lightning storm that keep you up at night kinda thunder in your soul
A silent hurricane... 

Letse! Gusto niyang umalis pero subrang higpit ng hawak ng kamay nito sa beywang niya at halos hindi na ito kumurap habang tinitigan siya. 

He spun me around when I took his hand And he stole my heart and my innocence, oh Swaying in the pouring rain
Underneath the sea of angels' tears 
I'm slow dancing with a thief...

“Tell me your name,” saad nito.

“I'm... Your deepest nightmare after this Mr. Willoughby. Goodnight!” At isang iglap lang, nakawala siya sa pagkakahawak nito. Itinaas niya ang kamay at pinakita ang pekeng suot na wedding ring saka ito kinindatan.

Natigilan naman si Theon at walang nagawa kundi ang titigan siyang umalis at nawalang parang bula.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status