Share

CHAPTER TWENTY FOUR [ PART THREE ]

| ENEMY |

// "The most unfortunate about having a companion, is having a friend who can also be your greatest enemy." \\

___

"KAMUSTA, ATE?"

Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Hawak hawak nito ang baril na kailan ma'y hindi niya maisip na magagawa iyon nitong hawakan ang ganoong kadelikadong bagay. Halata pang nabibigatan ito dahil dalawang kamay ang hawak pero hindi parin nun mababawasan ang kabang nararamdaman niya. Bahagya muli siyang napaatras.

"M-Macky?"

Humakbang naman ito palapit kaya

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status