Share

CHAPTER EIGHT

// "There's a reason why people wants to look away when they're talking, it's because they're afraid that their eyes will tell the truth about the opposite of what they're saying." \\

___

"HI, I'M DRA. SEPTEMBER SOBEJANA. nice to meet you Ms. Flore Regulacion." nakangiting bati niya sa babaeng kaharap.

Ngumiti din ito pabalik. "Nice to meet you too, Dra."

"Have a seat." sumunod naman ito at humarap sa kaniya. Mahinahon lang ang mukha nito kaya panatag siyang hindi masyadong matagal ang check-up nila. Kapag kasi mahinahon ang isang tao ay mas madali itong maka-usap kumpara sa iba.

"Now, Ms. Flore. Mind telling me what's the problem is." saad niya.

"Ahm, actually hindi talaga ako yung pasyente.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status