Endless Affection
Endless Affection
Author: Princerandell
Prologue

              PARANG pinagbagsakan ng langit at lupa si Zach nang makita niyang kasama ng babaeng minamahal niya ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. 

              Pagkatapos ng isang masayang araw na kasama si Zayra ay napalitan ito ng hindi kaaya-ayang wakas. Wala siyang maramdaman kundi galit at pagkamuhi sa dalawa. 

              Kasabay ng malakas na ulan ay ang pag-amin din ni Zayra na planado ang lahat ng nangyari. Ni wala na siyang maramdaman nang marinig niya ang lahat ng iyon sa bibig ng taong pinagkatiwalaan niya — sa bibig ng taong unti-unti niya nang nagugustuhan. 

              Hindi niya alam na siya pala ang napaglaruan dahil ang akala ni Zach ay siya ang nasa itaas ng laro ngunit mali siya. 

              Wala na siyang makita pang rason upang ipagpatuloy ang lahat. Ang alam niya lang ay, gusto niya nang wakasan ang mundo. 

              Gusto niya nang tapusin ang larong nag-uugnay sa pagitan nilang apat. 

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status