CHAPTER 7

Ava's  POV

Taking pictures, listening to our favorite musics, eating foods we love the most, drinking coffee while raining, doing so much school works, walking while holding each other's hand,  we did all of that together. Lahat sinubukan namin ng magkasama.

Nagsimula na rin kaming bumuo ng mga pangarap na tutuparin namin ng magkasama.

"We will be great doctors. Tapos kapag may sakit ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin, tapos kahit wala kang sakit, araw-araw kitang aalagaan," usal niya.

"Sino magpapaanak sa akin?" asked I out of nowhere.

"Balang araw? Syempre ako, para saan pa at naging doctor ang mister? Iingatan ko kayo ng mga magiging anak natin, ako ang unang sasalubong sa kanila."

Lumilipas ang mga araw. Away, bati, away, bati, away, but at the end of the day, sa piling ng isa't isa pa rin uuwi.

Minsan may mga hindi pagkakaint

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status