CHAPTER 10

I awakened when I felt that he was moving, I looked up and smiled genuinely toward him, kinusot-kusot ko naman ang aking mga mata mula sa pagkakanulat ng mga 'to. "Good morning, Mr. Carreon, how was your sleep? Ayos naman ba? Wala bang masakit?" bati ko.

Titig na titig naman siya sa akin.

"Bakit ako naandito?" muli niyang tanong na tila ba ay nagtataka bilang tugon, "what am I doin' here? Where is my wife, where are my twins? Nasaan sila? Gusto ko silang makita." He acts like a flabbergasted one. "Doc., nandito ba sila? Puwede ko bang makita si Ava at ang mga anak namin?"

Mas lumapit pa ako sa kaniya at hinaplos ang kaniyang buhok. "It is me, Ava. Remember? Ako 'to, 'yong misis mo. Ikaw si Cael, ang mister ko. Nandito lang ako sa tabi mo, I won't leave you, okay?"

Sa hindi mabilang na pagkakataon. "Are you my wife?" muli niyang tanong. I just nodded and gave him a smile, a smile na nandito lang ako p

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status