CHAPTER 11

Sa araw-araw na pagpapaalala ko sa kaniya, there were so much improvements unlike nang una niyang uwi sa bahay namin, unti-unti na niyang naaalala ang pinagsamahan namin but he never stopped calling me Catricia---his first love. I just let him, hinayaan ko lang siya sa kung ano ang gusto niya, kung ang pagtawag niya ng pangalang Catricia ang tanging paraan para maalala niya lahat, ayos lang, ayos lang kahit ako na si Ava, ayos lang basta maalala niya akong tuluyan at bumalik sa dati ang lahat.

Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong yakapin. "I love you, love," bulong niya.

We already have 2 children but untill now, I still admire him. Everytime he says how much he loves me, my heart melts. Mula noon hanggang ngayon, naappreciate ko pa rin ang lahat sa kaniya.

I hugged him back. "I love you too, Cael. I always will."

Ilang buwan din ang lumipas, at ngayon ay ikakasal na siya, muling ikakasal, i

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status