Chapter 13

WALA NAMAN talagang mali sa kasuotan ko ngayon. I'm still wearing my uniform, as well as Dwight, and Klein. Mas maganda nga ito, kasi malalaman agad ng mga tao na nag-aaral kami sa isang pinakasikat, at pinakamatayog na Akademya sa buong Asia. At hindi sa ipinagmamalaki ito pero parang gano'n na rin. 

Kasi sino'ng estudyante ang hindi magmamalaking nag-aaral siya sa Simpkins Academy? Pepektusan ko kung sinuman 'yan. Tanyag ito't kilala sa buong mundo. Though nakapag-aral na rin naman ako sa isa pang kilalang University sa States. Pero iba pa rin kasi ito ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa t'wing nababanggit ko o naririnig ang pangalan

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status