Summer Scape [Filipino | Tagalog]
Summer Scape [Filipino | Tagalog]
Author: Yati Jade Collins
Chapter 00

Agad kong binuksan ang cabinet ng pagkarating sa kwarto ni Arila. I got the stationary and compared the ready to use envelopes inside to the one my aunt found at my old carrier's bag. Now I wonder to whom Arila wanted to send this. Ibabalik ko na sana ang stationary ng may malaglag doon.

Kinuha ko ang sobreng nalaglagat ipapasok na dapat sa lagyanan nang mapaawang ang mga labi ko ng makita ang nakasulat sa sobre.

Zyle Castillo

Napakumot ang noo ko. What's this?

Tiningnan ko ang date kaya naman mas napakunot ang noo ko ng makitang ang date na nakalagay roon ay date na hindi pa kami magkakilala.

Tiningnan ko iyong sobre mula sa bag ko.

"Ba't pareho ng date?"

Hindi kaya para sa akin talaga ito? Pero hindi niya pa ako kilala ng mga panahon na 'yon?

I was confused. And the only thing I wanted to do that time was to open the letter so I do it. 

I want you to be my boyfriend this summer. 

If you're in, go to my place.

Napaawang ang bibig ko. How I wish I never read it.

Was it supposed to be sent randomly? Is this some kind of joke? Why would she send a letter asking someone to be her boyfriend? 

But two words caught my attention. This summer...

This summer...

So that's it? That's why she left me? That's why she never let me know she'll leave?

I felt myself like crying but willed not to. Lahat ba nang nangyari noon, laro lang sa kaniya?

Tumiim ang aking bagang at mahinang natawa. Is it all like a show to her?

Damn it. Is she fooling around?

Napigtas ang aking kwintas na may palawit na susi ng hatakin ko ito. Inilapag ko ito sa bedside table kasama ang mga sobre at letter na nabasa ko.

I'm so done here.

Habang bumababa ako ay napaisip ako kung totoo ba lahat ng nangyari sa loob ng bahay na ito.

Tsk. Maybe not.

Lumapit ako sa pinto ito binuksan at ini-lock mula sa loob. Muli kong pinasadahan ng tingin ang buong bahay. Napangiti ako ng mapakla at isinara ang pinto.

Pintong kahit kailan ay hindi ko na muling mabubuksan.

Pintong sumisimbolo na sarado na ang puso ko sa kahit anong posibilidad mula sa may-ari nito.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Terex Mercado
Ang gulo nman
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status