Share

Chapter 9: Knight in Shining Armor

YUMUKO si James at pinagmasdan ang mga pinamili kong frames.

"Gagamitin ko ang mga frame na 'to sa water color paintings ko," nakangiti kong sabi.

Napaawang ang mga labi niya. "Wow! Isa ka rin palang artist, kaya naman pala. Ang akala ko talaga mahilig ka lang sa art."

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status