Share

Chapter 32

"M-marco?" 

Uutal-utal na ani ng dalaga. 

"What?"

Nakataas ang kilay nitong tingin sa dalaga. Kasalukuyan silang umuupo sa hammock. Nasa harapan nito ang kulay kahel na kalangitan. 

"Wala lang." 

Nakangising ani ng dalaga habang tinitingnan ang magkahinang nilang mga kamay. Marco smiled at her. 

"Such a tease." 

Ani nito. Agad na napahawak ng mahigpit ang dalaga ng biglang hinila siya ng binata at naka dapa siya sa itaas nito. Magsasalita pa sana siya ng haplosin ng binata ang mukha niya at hinawi ang buhok na nakatabing. 

"You're so beautiful baby." 

Mahinang anas nito. She closed her eyes and feel the touch of his calloused hands. 

Napangiti siya at tinitigan ang binata na puno ng pagmamahal. She gives him a peck on the lips and rest her head on his chest. 

"Can you sing for me?" 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status