Special Chapter

Yavi?" 

Seryosong ani ng ina niya. He just looked at her mom and sighed. 

"Is there something I didn't know with Izza and you?" 

Umupo si Marija sa harap ng anak. Kaisa-isang anak niyang si Marius Yavi Sarin It's been what? 14 years parang kailan lang. Heto at may anak na siyang nagbibinata. Agad na namula ang tenga ng anak niya. Minsan talaga hindi niya mabasa ang anak. Manang-mana sa ama nitong napaka seryoso sa buhay. Nagsasalita lang kung kinakailangan. Nagiging madaldal lang naman ang asawa niya pag naglalambingan sila. 

"Nothing." 

Tipid na anito at kinakalikot ang bagong Iphone nito. 

"I saw your cellphone. Naka wallpaper pa talaga si Izza. Yavi, alalahanin mong napaka bata mo pa. Crush-crush lang muna saka na kayo maglandian ng seryoso pag nasa tamang ead na kayo." 

Aniya sa  anak. Nakatanaw lamang ito sa malayo at nag

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status