Find Me (Filipino)
Find Me (Filipino)
Author: Yesha Lee
Chapter 1

Find me...look hard, and don't stop,

I'll be waiting 'till then

Don't sleep, and don't eat 'till I'm back,

back in your arms again

I don't wanna have to spend all my forever without you.

Just knowing that you’re out there somewhere too.

So darlin...please I'm begging you on bended knee...

Find me...

SA IKALAWANG pagkakataon sa araw na iyon ay narinig na naman ni Europa ang awitin na kinaiinisan. Para sa kanya, iyon ay sumisimbolo sa kahangalan niya. Gaya ng may-akda ng awit ay naghihintay rin siya sa isang bagay na walang katiyakan kung magaganap. Umaasa rin siya sa pagdating ng isang taong ni hindi niya alam kung nasaang panig ng mundo.

Pero ang pagkakaiba, hindi gaya ng awit ay hindi siya magmamakaawa upang manlimos ng pagmamahal. Ang katwiran niya ay muling magbabalik ang pag-ibig kung iyon ay talagang para sa kanya.

“Europa, tama na ‘yan. Lunchbreak na.”

 Napalingon siya sa nagsalitang si Jane. Kasalukuyan itong nagpupulbo sa harap ng salamin na nakapatong sa mesa nito. “Kayo na lang. I took my early lunch kanina sa ibaba,” sagot naman niya.

“Hala, mabuti at hindi ka nakita ni Bella Flores! Alam mo namang mainit ang ulo niyon sa JET, hindi ba. “

Napangiti siya sa tinuran ng isa pang kasamahan at kaibigan niyang si Crisanta na mas kilala sa palayaw nitong Tat. Ang JET na tinutukoy nito ay pinagsama-samang initials nilang tatlo na siyang tawag sa kanila ni Miss Estela aka Bella Flores sa tuwing maingay sila sa meeting. Bagay daw ang bansag na iyon sa kanila dahil tila sila ugong ng jet plane kung mag-ingay.

“Teka, bandang anong oras ka lumabas? Bakit hindi ka namin napansin?”

 “Break din nang mag-lunch ako kaya wala namang problema kung makita man niya. Pinatawag ka ni Boss kanina kaya hindi na kita nasabihan. Nauna naman sa canteen si Jane kaya ako na lang ang mag-isang nagpunta doon.”

Napapailing na nagkatinginan ang dalawang kasama niya.

 “Hay naku girl, emotera fever ka na naman,” tugon ni Tat. Malungkot ang ngiti nito nang tumunghay sa kanya kaya nakadama siya nang bahagyang awa sa sarili.

“Oo nga. Buong taon ka namang masaya pero tuwing ganitong tag-ulan na, nagkakaganyan ka. It’s been three years, Eure. Hindi mo pa ba nalilimutan si Sir Austin?”

Napangiwi siya sa tinuran ni Jane. Kahit kailan talaga ay mahirap pagtaguan ng damdamin ang mga ito. Pilitin man niya ay kusa pa ring lumilitaw ang damdamin niya at naaaninag ng dalawang kaibigan. Umiling muna siya saka nagsalita. “Shut up, girls! Kayo ang hindi makalimot eh. Basta sumapit ang tag-ulan, nag-iisip na kayo ng kung anu-ano…”

“Dahil nagiging weird ka ‘pag ganoong panahon!”

 “Oist, tigil Tat!” putol ni Jane sa kalog na kaibigan. “Ikaw nga ang paasahin sa wala kung hindi ka tumalon sa building diyan! Aba, kung ako si Eure, naku matagal ko nang ipina-salvage ang Austin na ‘yan!”

“Hey, huwag nga kayong maingay, girls! ‘Pag narinig tayo ni Ma’am Estela eh tiyak na malalagot na naman tayo. Sige na, labas na kayo. Kumain na kayo at nauubos ang oras niyo dito!” taboy niya sa dalawa habang palinga – linga sa paligid at tinitiyak na walang nakarinig sa sinabi ng mga ito.

“Ah basta, Eure! Tigilan mo na si Sir Austin dahil may iba ng gusto ‘yun! Ang balita ko ay secretary ni Boss Conrad ang type niya dati eh. Malalaman din natin pagbalik niya, don’t worry!”

“Iyan ay kung babalik siya, Genevova! Haler, sa Japan na kaya siya nag-stay mula nang umalis siya ‘di ba. Saka ‘yang sinasabi mong secretary, expired na ‘yan dahil engaged na po si Boss Conrad kay Ms. Elmira! Gagang ito, bilasa na ang balita ‘pag nalaman mo! Kaloka ka!”

“Aysus, ganoon ba? Sorry naman…wala kasi akong time sa mga tsismis eh kaya napag – iiwanan ako!” tatawa–tawang sabi ni Jane habang itinutulak palabas ng pinto ni Tat. Nakangiti niyang pinagmasdan ang paglabas ng mga ito at nailing sa sarili sa kakulitan ng dalawa.

I've tried to tell this world how much I love you, But they don't understand how deep it goes.

And I can't even find the words to tell you, So I'm the only one who really knows.

Pinatay niya ang radyong nasa ibabaw ng mesa ng katabing empleyado. Patapos na ang kanta pero wala siyang interes na marinig pa iyon. Naiinis siya. At nagagalit. Pero sa kabila ng lahat ay wala naman siyang magawa dahil walang sino man ang nakaaalam ng totoong nadarama niya, ng mga totoong pangyayari tatlong taon na ang nakararaan sa buhay niya. Walang iba kung hindi si Austin lang din at siya mismo.

“GOOD morning, Miss Legaspi!” isang baritonong tinig ang nagpaangat ng paningin niya mula sa computer monitor. Mabilis siyang napatayo.

“Boss Conrad! Naku, good morning po! Are you looking for the VP?” Nagulat siya nang walang kaabog-abog na lumapit ang nakababatang anak ng Vice Presindent ng kompanya – si Boss Conrad. Dati na nitong gawain iyon noong sekretarya pa siya ng kapatid nito, pero mula nang lumipad patungong Japan si Austin ay lumipat na rin siya sa cubicle work station kasama ng mga kaibigan, kaya ngayon ay laking gulat niya na sinadya pa siyang puntahan ng lalaking nasa harap.

“No, no! I came here to see you. Dito ka pala nalipat?” tanong nito nang nakangiti. Hindi alintana ang ibang empleyadong nagsisimula nang magtapon ng tingin sa kanila.

“Y-yes, Sir. Anything I can do for you? How about coffee?” tanong niya.

 “Oh, please don’t bother. Pupuntahan ko sana talaga si Papa pero wala pala siya sabi ni Maila kaya dumaan na ako sa’yo para iabot ito.”

Bumaba ang tingin niya sa kamay nito na may hawak na tila kahong maliit. Nang abutin niya iyon ay saka niya natuklasan na imbitasyon pala iyon sa kasal. “Wedding? Ikakasal na pala kayo, Sir?”

Nang biglang lumagay ang hintuturo nito sa tapat ng bibig ay napabulong siya. “Ikakasal na po kayo ni Miss Elmira?” tanong niya sa paraang pabulong.

Tumango ito nang nakangiti. “Yep. But the bride doesn’t know it yet. May konting problema kasi kaya pinaplantsa ko pa but I’m sure maaayos din ito. Just in case naman na hindi matuloy ay sasabihan kita.”

“Si Sir talaga, napakamapagbiro. Sigurado naman, Sir na aayusin ninyo anuman ang problema para matuloy ang kasal na ito, hindi ba?”

Inaasahan ni Eure ang pagtango ng lalaki bilang pagsang-ayon. Sa likod ng isip niya ay ang piping hiling na sana ay kakaiba ito sa kapatid nito. Pero naguluhan siya nang pinagdaop nito ang dalawang hintuturo kasabay ng isang pilyong ngiti. May invitation na pero hindi pa rin tiyak ang kasal? Mayroon bang ganoon?

“Eh Sir, ibig sabihin ay secret wedding po ito?”

“Not really. Elmira knows about this, ang hindi niya alam ay ang petsa so ‘yun ang surprise.

If you’ll take a look at the date of it, it’s actually two months from now.” He chuckled. “Wow, Sir! Mabilisang preparasyon para sa isang dream wedding!”

“Yap but not until masigurado kong maayos ang lahat ay wala muna sanang ibang makaalam nito. The reason I informed you this early is because of…I mean, because…”

“Because of?” Nabitin sa ere ang kanyang paghinga.

“--because Elms will surely want you to be there. Eversince ay magkakilala na kayo and she’s very fond of you,” sagot nito.

Nakahinga siya nang maluwag. Akala niya ay kung ano na. “I’m pleased. Don’t worry, Sir.

I’ll definitely come.”

“Good. And I’ll call you for the engagement party as well. I guess, that will be a week or two from now.”

Natawa siya. Pati ang engagement party pala ay wala pa ring katiyakan. Same old Conrad Perez, pabigla-bigla at laging nakagugulat kung gumawa ng desisyon.

“O paano, I’ll just call you. Remember the secret,” wika nito kasabay ng isang kindat. “Yes, Sir. No worries,” nakangitin namang tugon niya.

Tumalikod na ito at akmang lalabas ng pinto nang muling lumingon.

“Oh before I forget Eure, Austin phoned me yesterday and says hi. What do you want me to tell him?” sabi nito na nagpabitin sa paghinga niya. Sa puntong iyon, lahat ay naririnig na ng mga kasama. Lahat ng nakaupo sa mesa ay sa kanya at sa anak ng VP ng kompanya nakatutok ang mga mata.

“Send my warmest thanks, Sir.”

Naiiling na tuluyan nang lumabas si Conrad. Paglingon ay nahuli naman niyang nakangiti sa kanya nang buong kapilyahan sina Tat at Jane.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status