Share

Epilogue

Wayne Ozan's POV

I smiled broadly as I walked here on the bright street as I holding a bouquet of sunflowers. Now is the day we will meet, new beginning meeting for a long time!

"I'm close there, wait for me," sagot ko sa kabilang linya.

"Dalian mo na, Kuya! Magsisimula na ang concert nila Erizz!" nasasabik na sambit ni Gael sa akin kaya mas lalo akong bumungisngis.

"Bakit ba mas nasasabik pa kayo kaysa sa akin? Dapat hindi niyo ako malalamangan ngayon, no!" Tumawa siya.

"Sino ba naman ang hindi masasabik kung ito ang pinaka-masayang araw sa buong buhay mo, ha!" Tumawa ako. "Ay teka, dala mo ba 'yung diamond ring?"

"Yup! I will never forget that."

Too loud to hear where they were Gael. Probably a lot of people at the John Anson Ford Amphitheater where Erizzabeth's concert venue is.

"Good luck to your proposal, Kuya-"

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status