Share

Special Chapter

“GYLLETTE!”

“Po?”

“Oh?”

Natawa si Kaiser ng sabay na sumagot ang kaniyang mag-ina. Ang kanilang panganay na anak ang kaniyang tinatawag ngunit maging ang kaniyang asawa ay sumagot rin. Hindi maiiwasan na ganoon ang mangyari dahil nga sa pareho ang mag-ina nang pangalawang pangalan.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status