Chapter 46: Found The Missing Puzzle Pieces

Alexis Maureen's POV

   

  

"Please momma? Can he be my daddy?" wika ni Maia habang nakalabi. Nahihiya naman akong napatingin kay Zeil.

"Hmm, sorry kung kinukulit ka ng baby ko ha?" wika ko at ngumiti lamang ito ng pilit.

"It's okay," bumaling naman ito kay Maia. "Why do you want me to be your daddy?" malumanay na tanong nito.

"Because I have no daddy!" nakalabing ani ni Maia at saka hinawakan ang kamay ni Zeil. "Please? Be my daddy? I promise I'll be a good girl!"

"No! I told you he's my daddy!" angal ng batang babae habang nakayakap sa binti ni Zeil. A-Anak niya?

Is he married? Bakit walang nasambit sila Sam na nag-asawa na si Zeil? Bigla naman kumirot ang puso ko.

"Can't you share?" sambit ni Maia.

"Don't wanna!" nakakunot noong wika ng batang babae.

Naiiyak naman si

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status