Share

Chapter 18

Buong pusong tinanggap ni Maria ang halik na iginawad sa kanya ni Thaddeus. Matamis at puno ng pagmamahal ang halik nito, napahigpit ang hawak niya sa batok ni Thaddeus habang ang huli ay mas lalong nilaliman ang halik niya kay Maria.

Para namang ngayon pa lang nakahalik ng isang babae si Thaddeus sa buong buhay niya dahil ayaw niyang tigilan ang matatamis na labi ni Maria. Tumutugon na rin ito sa mga halik niya, nakikisabay kahit nararamdaman niyang hindi ito marunong. Nag-umpisang ipasok ni Thaddeus ang dila niya sa labi ni Maria, exploring and tasting her sweetness.

Damn it! He wanted more, more of her. Maria's legs wrapped around him, he can feel her core through the tip of her erection. She's driving him crazy.

Pinutol ni Thaddeus ang halikang namagitan sa kanila at inilayo ang mukha rito, looking at her flushed face. Imulat ni Maria ang mga mata niya at mukha agad ni Thaddeus ang nakita niya, nangungusap ang mga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status