Share

CHAPTER 11: UNEMPLOYED

A/N: This is a work of fiction. Names of characters, places and events are made by the author's imagination. Any situations were purely made coincidental.

Sera's POV

Nang makaalis sa kompanyang iyon ay wala sa sariling naglakad patungo sa kung saan makarating. Ayoko muna umuwi sa bahay at ipaalam ang mga nangyari dahil siguradong magagalit si kuya Alarick at daddy. Hindi ko inaasahang mapapaalis ako ng ganito. Wala na rin akong nagawa dahil may point naman si Mrs. Emerson, she has a right whoever she wants to stay in the company and who's not. Unluckily, she hates me, because of Vaughn's accusations.

I'll make you pay! Bigtime! Napahinto ako sa paglalakad nang tumunog ang aking cellphone.

Mr. Emerson calling...

Siguro nalaman na niya ang nangyari sa akin sa office at ayokong bumalik doon ngayon o sa mga susunod na araw.

Ayoko muna.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status