Share

Kabanata 18

Kabanata 18

Bisita

The town look so fabulous. The city lights make the scenery best. The people walking in the street make the whole town alive. Seeing this scene makes me calm.

Nawala ng kaunti ang nararamdaman kong sakit kanina. Habang pinagmamasdan ko ang kabuohan ng Tacloban, naramdaman ko ang pagkawala ng pait sa puso ko. It's like...this scenery makes me really calm.

Dahil sa katuwaan namin ni Chancellor, hindi na kami nakapasok sa last subject namin at namasyal na lang sa downtown. He even introduce to me the Station of the Cross, it's one of the beautiful spot here. Hindi ko akalain na may ganito pala sa Tacloban, I am living here but I am unaware with this cozy sight.

Station of the Cross is the God Homes. Every station has it statue of Jesus suffering from the crucifixion. Kaya habang inaakyat namin ang taas ng bundok, nakaramdam ako ng bigat sa puso habang pinagmamasdan ang statue. Tapos nang makarating kami sa rurok ng bundok, doon ko na nakita ang magandang tanawin ng Ta
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status