Share

CINGCO

Someone's PoV*

"Nais ko siyang makita ng malapitan

Maaari bang pagbuksan muli ang pinto ng palasyo para sa mga bagong Alipin? Maari ba?"

Nagmamakaawang sambit ko.

"Siya nga ang iyong anak? Batid ko ang pagkatao niya, sapagkat nakita ko na siya." Saad ni Tanda.

"Nag-usap na tayo tungkol dito hindi ba? Pakiusap huwag mo itong ipaalam sa kahit sino man." Paki-usap ko.

"Saksi ako sa paghihirap mo bilang ina, ngunit ang hinihingi mong muling pagbuksan ang mga tao na maging bagong tagapagsilbi sa loob ng palasyo ay hindi ko matitiyak" saad nitong muli. 

"Kung saksi ka sa paghihirap ko, muli akong nakikiusap, kumbinsihin mo ang hari".

Elaxi PoV*

Nitong mga nagdaang araw mas naging maghigpit ang mga kawal-bampira sa kautusan ng hari. Walang may alam kung bakit ganito na

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status