Share

Chapter Seven: Out From the Lion's Den

[Ivana's]

Araw-araw na lang akong bumabangon na inaabutang nakatitig nang mabuti si Gene sa'kin. At first, I find it creepy pero nasanay na rin ako dahil hobby na niya yata 'yon. "Why are you here again, Gene?" I asked him with my sleepy voice.

"Just watching," he replied.

"Lumayas ka rito kung ayaw mong......" Hindi ko na tinapos ang sasabihin ko dahil agad akong tumakbo papunta sa bathroom para sumuka. "Hey, are you okay?" nag-aalalang tanong ni Gene sa'kin habang hinihimas 'yung likod ko.

Hindi ko siya sinagot dahil masama pa rin 'yung tiyan ko. What's happening to me? Am I sick or something? "Sagutin mo 'yung tanong ko, Kate. Why are you vomiting early in the morning?" he asked again.

"I don't know, okay?" tanging sagot ko.

"Let me get you some water. Stay here and don't you dare moving your ass out from here," he demanded. Mabilis siyang lumabas sa bathroom at nagtungo sa table

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status