Share

Chapter Nine: Past Mistakes

[Ivana's]

"Good morning! My assistant told me that you wanted me see me. How can I help you?" I greeted him with a bright smile pestered on my lips. I can't let him see that I'm struggling to deal with his intimidating presence. 

"Kate," pag-uulit niya habang nakatayo malapit sa pinto. I just frowned and pretended that I don't know what he's talking about. "Are you alright? My name is Van Perez and I heard you want to buy some of our paintings?" I asked him.

Tulala pa rin siya kaya lumapit na lang ako at mahinang kinalabit ang kaniyang braso. Instead of recovering from his shock, he just hugged me tightly. Mahigpit an kaniyang yakap na para bang sabik sa sabik siya. Dahil sa yakap-yakap niya ako ay rinig na rinig ko ang malakas na pagtibok ng puso niya. What does it mean? Ano ba ang nais niyang ipahiwatig? 

"Kate. Kate. Kate," paulit-ulit niyang sambit. Nakabaon ang ulo niya sa aking balikat kaya hindi ko

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status