Share

Chapter Thirteen: They Met

[Ivana's]

“Mommy? Who was with you when you went out?" tanong ni Tyler sa akin habang pinapatulog ko siya.

”I was with a client," I replied while combing his hair using my hand. Gene is just a client and it should stay that way, ayokong makahalubilo pa siya.

“Hmm... Okay," inaantok na giit niya. Hindi ko masabing lumabas ako at kumain ng dinner kasama ang bastardo niyang tatay dahil wala pa siyang kaalam-alam. 

”Matulog ka na anak at maaga pa tayo bukas. Do you want our trip to be extended next weekend? No, right?" Palagi akong kinukulit ni Tyler na mag-beach dahil summer na pero busy ako sa trabaho. Mabuti na lang at pumayag siya noong sinabi kong tsaka na lang kami mag-bebeach kapag weekend na para wala akong trabaho.

“Okay, mommy. Sleep na po ako, goodnight!" bulol na sambit niya. My son isn't used with speaking Filipino dahil sa lumaki siya rito sa Italy. Nakakaintindi siya at nakakapagsalita rin ng Filipino k

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status