Share

Chapter 13

NASA daan na nakatutok ang paningin ng binata at mukhang bumalik ang pagiging seryoso ng mukha nito. Napangiwi siya, hindi niya maipaliwanag pero nakaramdam siya ng pagka dismaya ng hindi mangyari ang halik na inaasahan niya.

Pasimpleng inamoy ni Hannah ang kanyang hininga. Kaya siguro hindi siya nagawang halikan ng binata dahil amoy kape ang hininga niya. Narinig niya ang pag tikhim ni Duwayne kaya bigla siyang napabitaw ng yakap dito.

"Sorry, n-nagulat kasi ako-"

Hindi naman umimik si Duwayne. Nag patuloy lang ito sa pag papatakbo ng kabayo.

Samantalang si Hannah, binubusog niya ang kanyang paningin sa paligid ng daan na tinatahak nila. Madaming puno ng niyog sa paligid, may malalaking puno din na hindi naman niya kilala. Maiingay ang mga ibon na nakadapo sa mga sanga ng puno. May mga damong ligaw at ibat-ibang uri ng bulaklak na may mga paru-parong nakadapo.

Sa paraiso yata sila papunta ni D

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status