Share

Chapter 14

ISANG bulaklakin na printed duster ang isinuot ni Hannah. Humarap siya sa salamin at sinuklay ang hanggang balikat niyang buhok, hugis puso ang maliit niyang mukha na minana daw niya sa kanyang ama.

Natural na mapula ang kanyang maliit na labi na minana naman niya sa kanyang ina. Napangiti siya sa harap ng salamin, tingin niya sa kanyang sarili ay bumata siya ng tatlong taon sa edad niyang twenty five dahil siguro wala siyang make-up sa mukha.

Mabilis naman niyang tinapos ang pag susuklay ng buhok ng magawi ang paningin niya sa alarm clock na nakapatong sa tokador, limang minuto na lang at mag aalas siyete na ng gabi.

"MAGANDANG gabi po," bati ni Hannah kay Senyora Candeda ng makapasok na siya sa kusina, tila siya nalang ang hinihintay ng mag lola. "Sorry po, napasarap po ang tulog ko."

"Okay lang iyon iha, hindi talaga kita pina-istorbo sa pagpapahinga. Itong apo ko lang ang makulit, panay tanong kung gising kana." Nakangiting sabi sa kanya ng Sen

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status