Chapter 7

"PIER!"

Nilingon siya ni Pierce, naglalaba ito sa likod bahay, sa may bomba ng tubig.

Actually, ngayon lang siya nakakita ng lalaking nakaupo na naglalaba. Usually, men just shove their clothes inside a washing machine and then wait for it to be done. No effort is done, but Pierce is different. Lahat yata ng ginagawa nito ay may hard work lagi. Mamamatay yata ito na hindi pinaghihirapan ang isang bagay.

"Bakit?"

"You seem busy. Anyway, mamaya pa naman."

"Ano 'yon?" Patuloy pa rin ito sa pagkukuskos ng damit nito. "Patapos naman na ako. Babanlawan ko na lang ang mga 'to."

Lulunukin na talaga niya ang sariling pride. She wanted to do something for Amaya. A little reward for her effort. Okay, this is not something she does on a normal day, but she feels like, she has to really reward her effort in school. The kid deserves it at alam niyang it would motivate her more.

"Papasama sana ako sa'yo sa palengke. Bibili ako ng manok, gagawin kong

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status