Share

The Girl in His Dreams - Chapter 10

The Girl in His Dreams - Chapter 10

Hindi gaanong nakatulog si Alona kaya medyo matamlay ang pagkilos niya pagbangon kinabukasan. 

"Good morning, neighbor!" Nagsasalang siya ng tubig sa takuri nang sumungaw ang ulo ni Brenda sa munting bintana na nasa pagitan ng kanilang mga kusina. 

Napangiwi siya dahil nagulat. Umalingawngaw kasi sa tahimik na paligid ang boses ng kaibigan.

"Good morning din, " tugon niya, sabay ngiti ng pilit. "May coffee ka na?"

"Wala pa," hikab nito. "Puwede bang tumawid d'yan? Wala kang kasama?" 

"Puwede. Wala akong kasama dito," banayad ang tugon niya kahit na bahagyang namumula ang mga pisngi. 

Sa isang iglap lang, nakatawid na si Brenda. Hindi nito itinatago ang matinding kuryosidad tungkol sa kanilang dalawa ni Rafael Morales. 

Wala ring itinago si Alona. Sinabi niya ang lahat-lahat, maliban sa mga detalye ng kanilang kap

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status