The Cupid (Tagalog/Filipino)
The Cupid (Tagalog/Filipino)
Author: Pyongieshii

Prologue

Dagsaan ang mga kabataang may kaniya-kaniyang mga hawak na mga libro. Kasalukuyan silang nasa isang venue upang mapirmahan ang mga librong hawak nila na ang title ay Fourteen. Kaniya-kaniyang bulungan at ingay ang nangingibabaw sa buong lugar. Makikita rin ang pagkasabik sa mukha ng mga kabataang ito. Dahil sa wakas ay magwawakas na rin ang kuryosidad nila. Ngayong araw na kasi ipapakita ng author ang mukha niya sa kaniyang mga mambabasa.

Maya't maya ay dumating na ang takdang oras. Lumabas na mula sa pintuan ang isang misteryosong lalaki dahilan para mag-ingay ang mga kabataang gustong gusto nang makita ang mukha ng kanilang iniidolong manunulat. Ang iba ay namangha, ang iba naman ay nagulat. Hindi kasi iyon ang inaasahan nilang mukha ng inaabangan nilang author.

Prenteng umupo naman sa kanilang harapan ang kanilang author. Medyo gusot ang kulay puti nitong polo. Halatang labag sa loob niyang suotin iyon. Samantalang kapansin-pansin rin ang bigote nitong nagkalat sa ibabang parte ng kaniyang mukha. Kahit manipis naman ang mga ito ay madali pa rin itong nakaagaw ng atensyon. May suot- suot rin itong salamin na manipis ang frame pero kahit natatamaan ng liwanag ang lente nito ay mapapansin pa rin ang mga mata nitong walang emosyong nililibot ng tingin ang mga kabataang nagkalat sa paligid. Lumabas ang isang mahinang buntong hininga sa kaniyang bibig atsaka na niya inumpisahang magmura ng ilang daan sa kaniyang isip.

Inumpisahan na nila ang event at makikita naman sa mukha ng mga kabataan ang saya sa kanilang mga mukha hanggang sa dumating na sa parte na maaari na silang magbigay ng tanong tungkol sa libro. Lahat ng iyon ay pinilit ng author na sagutin ng maayos kahit may iilang tanong na bigla niyang nababara nang hindi niya sinasadya pero nababawi niya rin naman kaagad.

Pero isang tanong ang nakaagaw ng atensyon at biglang nagpatuliro sa kaniya.

"Mr. Sandoval, sino po yung babaeng nakatalikod sa likod ng book cover?"

Biglang nangibabaw ang katahimikan sa buong venue dahil hindi kaagad nakaimik sa tanong niya si Mr. Sandoval. Kanina kasi ay mabilis lang naman niya nasasagot ang mga katanungan sa kaniya ng mga mambabasa pero sa tanong na 'to ay bigla siyang natahimik at nanatiling nakatulala na lang sa dalagitang nagtanong sa kaniya.

Dahil rito ay nagkaniya-kaniyang nagbulungan ang mga taong nakasaksi sa pagkatuliro ni Mr. Sandoval. At dahil rin sa tinanong ng babae ay nagkaniya-kaniyang tingin rin sila sa likod ng libro. Mayroon ngang babae, at base sa deskripsyon nito ay mukhang hindi siya kasama sa mga karakter ng libro.

Hanggang balikat ang maiksi nitong buhok na may pagka-wavy sa dulo. Nakasuot ito ng isang mahabang white dress at ang kapansin-pansin naman sa babaeng ito ay ang pakpak niyang kulay pink.

"Cupid..." Maya't maya ay nahanap na rin ni Mr. Sandoval ang boses niya at nagawa niya nang makapagsalita sa kabila ng halos isang minuto niyang pananahimik. "Isang...cupid..." dagdag niya sa tugon niya pero base sa kaniyang tono ay hindi siya sigurado sa sagot niya. Napuno ng pagtataka ang mukha ng mga tao dahil sa weirdo niyang sagot pero isiniwalang bahala niya na lang iyon dahil mas lalong hindi nila maiintindihan kung ipapaliwanag pa niya sa kanila kung bakit may babaeng kupido sa likod ng kaniyang sariling libro.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status