Share

Chapter 44

“Oh my God, Cali! I missed you! Ang tagal nating hindi nagkita!” eksaheradang tili ni Empress pagkakita sa 'kin at dinambahan ako ng yakap.

Kalalabas ko lang galing banyo at siya agad ang sumalubong sa 'kin na para bang kanina pa niya ako inaabangan. Mabuti na lang at mabilis ang kilos ko para hindi kami matumba sa ginawa niyang aksyon bigla.

“We just met two days ago,” pagtatama ko at nginiwian siya.

She pouted her lips when we withdrew from the hug. “Two days lang ba 'yon? I thought it's been years already,” palusot niya at sinakyan ko na lang.

Nagkumustahan kami habang naglalakad palabas para pumunta sa may swimming pool area. May napansin ako sa kaniyang kakaiba pero hindi ko na lang binuksan pa dahil halatang hindi pa niya napapagtanto ang bagay na ‘yon. Kaiser should know about that, or maybe he noticed it already.

Humiwalay muna ako sa kaniya at nagpaalam na lalabas lang sa may gate. Gusto pa sana niyang sumama dahil wala siyang makakausap pero hindi ako pumayag. I can't ri
modernmariaaa

Hello, it's been a while since I last updated. I'm sorry for being missing in action. Still, I want to let you know that I will finish this story before November ends. Hope you unlock my stories with paid coins! Thank you very much! Mwuaps!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (8)
goodnovel comment avatar
modernmariaaa
hello, thank youuu
goodnovel comment avatar
modernmariaaa
hello, still 1 remaining chapter then Epilogue na.
goodnovel comment avatar
Roda Carpina
wah kailan ulit ito magkkaupdate eggCited n meh!
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status