Share

Chapter 15: Caught

WARNING: MATURE CONTENT. This also contains present and past scenes so be aware. 

-

CALI’S POV

“Ahm, Sir Zelo, nariyan na ho si Ma'am Meagan at iyong apo ninyo.” Biglang basag ng katulong sa katahimikan. 

Napapalakpak siya, natutuwa sa nangyayari at susunod pa. “That's good. Call Conan to welcome them.” 

Muli akong nagbaling ng tingin sa kanya at hindi na ako nagulat nang makitang nakamasid siya sa akin, tinitingnan ang reaksyon ko. Seryoso ang mukha niya. Hindi ako nagpatalo. Nilabanan ko ang titig niya.

If only I was still the same Cali they knew ten years ago, maybe I'm being emotional right now. Siguro ay naapektuhan na ako nang dahil lang sa nalaman. Pero hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako ang Calista na mabait at sumpungin. Matagal nang wala ang katauhan kong iyon. Dahil patay na ang kilala nilang Calista. Ibang tao na ang kaharap nila ngayon. Ibang iba na. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status