Share

Chapter 16: Betrayed

CALI'S POV

Tahimik lang ako buong maghapon. Paminsan-minsan ay nakikihalubilo ako sa kanila dahil hindi rin naman ako patatahimikin noong kambal. Karga ko pa rin ang anak ni Ellie na si Ellius. I already met her husband, Darius. Pati ang sa iba. Ayaw nang umalis sa mga bisig ko si Ellius kahit pa noong dumating na iyong ama niya. Hinayaan na lang namin dahil kapag sinusubukan itong kunin sa akin ay umiiyak ito. Napapailing na lang ako. Masyadong halata sa bata na gusto ako dahil dalawang beses na itong nakatulog sa balikat ko at nagising lang noong maghahapunan na kami.

Nasa dining hall kami ng mansion at hindi ako makapaniwalang nagkasya kami sa malawak at mahabang table roon. Katabi ko si Kaiser sa kanan na katabi ang parents niya at sa kaliwa ko naman ay napilitang maupo roon si Ellie ay ayaw pa nga akong lubuyan ng anak niya. Sinusu

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status