Chapter 44

“BITAWAN MO AKO!” 

Malakas na hiyaw niya sa malaking lalaking hawak–hawak ang braso niya. Halos kaladkarin na rin siya ng mga tauhan ni Kristina papasok sa isang silid. Walang pakialam ang mga ito kahit babae siya o kung nasasaktan man siya. Kung sabagay ano nga ba ang dapat niyang asahan mula sa mga halang ang sikmurang katulad ng mga ito?

“Thalia?”

Natigil siya sa pagwawala nang maulingan ang boses ni Vanessa. She felt a wave of guilt wash over her as she saw her sister inside the room. Both of her hands and feet were tied up against the chair as her eyes were blindfolded. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang napunit na bahagi ng pang–itaas nitong damit.

Oh, God! Nanlumo siya at natuptop niya ang sariling bibig nang makita ang kalagayan ni Vanessa. Anong ginawa nila sa kapatid niya? Hindi niya napigilan ang kusang pagma

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status