Chapter 9

  

            

        

   

            NAGSALUBONG ang magkabilang kilay ni Michael nang matanaw mula sa sala si Leon Miguel De Guzman. At hindi nagugustuhan ng binata ang nakikita ng mga mata. Halatang tuwang-tuwa sa pakikipag-usap ang lalaki sa kanyang private nurse. Lalong nadagdagan ang linya sa noo niya when he saw Thalia smiling back at Leon while talking to his bastard friend. He gritted his teeth in dislike. Hindi niya gustong bigyan ng kahulugang ang ‘di niya pagkadigusto sa ideyang may ibang lalaking nakakapagpatawa kay Thalia bukod sa kanya. 

            Isa lang ang natitiyak ni Michael, hindi niya gusto ang nakikitang pangingislap ng mga mata ni Leon habang kausap si Thalia. That bastard!

            “I’m not expecting to see you this early, Leon.” lihim na napangitngit na ani M
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status