Kabanata 57

 Ivy Margareth

Margareth! Margareth, gumising ka! Aling Mumay!” Tawag ko sa kanila. Alam kong hindi ko sila mahahawakan kaya nakontento na lang ako sa nang makompirmang humihinga pa sila. Nakikita ko pa kasi ang pagtaas-baba ng kanilang dibdib.

"Gabby! Nasaan ka?" sigaw ko nang hindi ko siya mahanap sa buong condo. "Gab!"

"Faith, anong nangyayari? Nakita mo na ba sila?" boses iyon ni Ree.

Pumikit ako at pinitik ang kamay pagkatapos ay nagbalik ang katawan ko bahay ni Zandrex.

"Ayos ka lang ba? Ano? Nakita mo ba sila? tanong agad ni Ree.

Umiling ako pagkatapos ay pinunasa ang dugo sa aking ilong. "Walang malay sina Aling Mumay at Margareth, Ree. Nasa condo mo pa sila pero hindi ko mahanap si Gabby. Kailangan nating bumalik doon ngayon din!" sabi ko pagkatapos ay lumabas ng silid.

"Faith, sandali lang. Huwag kang padalos-dalos, hintayin mo munang magising si

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status