Share

Kabanata 61

Nagising ako dahil sa hapding naramdaman ko sa aking palapulsuhan at agad akong na alarma nang mapagtantong nakahiga ako sa isang malamig na altar habang nakagapos ang mga kamay at paa.

Nahihilo pa ako ngunit nagawa ko pa ring i-eksamina ang paligid. May tatlong babaeng nakapalibot sa akin at pawang nakasuot ng itim na belo. Isa sa may bandang uluhan ko, sa harap ng altar, at isa sa may paanan.

"Abehmo Lefan dieneries Sheron."

"Abehmo Lefan dieneries Sheron."

"Abehmo Lefan dieneries Sheron."

Naging klaro sa pandinig ako ang paulit-ulit na sambit nila at nagsimula akong mag panic nang mapagtanto kung para saan ang orasyong iyon. Balak nila akong gawing buhay na sakripisyo! Isa itong sacrificial magic upang buhayin ang isang napakalakas na nilalang na nag ngangalang Selitha. Minsan na itong binanggit ni Aling Mumay ngunit hindi ko napagtuonan ng pansin dahil wala naman itong kinalaman sa pino-problema namin.

"Gising ka na pala, Tharia," wika ni Gabby na kadarating lang bitbit ang isang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status