Kabanata 9

I know What You Did Last Week

Napabalikwas ako ng bangon ng maramdaman ang mahinang alog sa balikat ko. Nagtataka akong tiningnan ni Gabby na kasalukuyang naka upo sa gilid ng kama ko.

"Are you okay?" Umatras ako nang akmang hahawakan niya ang aking noo. Agad rumehistro ang pagtataka sa mukha niya. 

Imbes na sumagot ay tumakbo ako papuntang banyo at doon umiiyak. Mas lalo pa akong humagulgol nang maamoy ang lavender scent sa buong banyo.

Lunes na naman ba ngayon?

Napasabunot ako sa sarili kong buhok. At pabagsak na naupo sa malamig na sahig ng banyo.

Ano na naman ang ginawa ko sa loob ng limang araw?

Gusto kong iuntog ang ulo ko sa pintuan habang humagulgol nang dumaan ang matinding kaba sa dibdib ko.

"Faith, what's happening to you?" iritableng aniya habang kinakatok ang pinto.

Hindi ko siya pinansin. Niyakap ko ang aking tuhod at doon humikbi na parang bata.

"What did you do, Gabriella?" Napaangat ako ng tingin nang marinig ang naiiritang boses ni Tita sa labas.

"Nothing, mom! I just wake her up! Bakit parang kasalanan ko na naman?"

"I told you not to annoy her. She's been through a lot. Which part of it you don't understand—"

"I don't understand why you need to forget me just to take care of her. I'm still your daughter, Mom."

Dali-dali akong tumayo at pinunasan ang mga luha nang marinig ang sagutan nila sa labas. Ngunit pag bukas ko sa pintuan ng banyo ay siya ring paglabas ni Gabby sa kwarto.

"I'm sorry about that, Faith—"

"No, tita," putol ko sa sasabihin pa niya, "ginising lang talaga ako ni Gabby kasi nanaginip ako ng masama."

"Faith, that's the very reason why you hate us for waking you up," paliwanang niya sabay giya sa akin papunta sa kama ko.

Kumunot kaagad ang noo ko habang inaabot ang baso ng tubig na nasa side table. Ngayon ko lang din napansin na may maliit na lamesa na sa pagitan ng kama namin ni Gabby. Dati ay magka dikit lang ang mga kama namin dahil single bed lang naman itong akin.

May dalawang magkahiwalay na walk in closet na rin ang naroon. Halatang bagong gawa lang iyong isa dahil wala pang mga gamit iyon sa loob ngunit kilala ko ang malaking maleta na nakalatag sa sahig 'non.

Lumiit tuloy ang kwarto ni Gabby dahil sa bagong walk in closet na mabagyang mas malaki pa kaysa sa kanya.

"Are you okey?" agaw ni Tita sa atensyon ko.

Kuno't noo akong napatitig sa kanya, hindi pa rin maintindihan ang bagong ayos ng kwarto namin ni Gabby. "A-anong nangyari nitong mga nakaraang araw, Tita?" pumiyok ako. Nag umpisa na namang mag tubig ang aking mga mata.

Huminga siya ng malalim. "It's normal for your age to fight, Faith. Pero kahit saang anggulo ko tingnan ay hindi pa rin maganda ang ginagawa ni Gabby sa'yo."

Nakagat ko ang pang ibabang labi bago yumuko. "Hindi ko po maintindihan, Tita."

"Me too. I know Gabby's spoiled but," naguguluhan ding aniya. "what she did was too much."

"A-ano bang ginawa ni Gabby, Tita?"

Manghang napatitig siya sa akin. "Oh, dear." Niyakap nya ako. "Don't worry, I'll talk to Gabby,"

Huminga ako ng malalim dahil hindi naman iyon ang sagot na gusto kong marinig.

Inalalayan ako ni Tita na mahiga ulit sa kama bago inayos ang kumot sa katawan ko. Ngumiti pa siya bago iniwan ako sa kwarto para makapag pahinga.

Ramdam ko nga ang matinding pagod ng katawan ko kahit kung tutuusin ay kagigising ko pa lang. Oo nga't pagod ang katawan ko ngunit ang utak ko naman ay hindi na natigil sa pag iisip kung ano ang ginawa ko nitong mga nagdaang araw. Kahit ang lakas ng kabog ng dibdib ko ay hindi rin nag bago. Ito na yata ang normal para sa akin.

Awtomatiko akong napabangon nang marinig ang pag alis ng sasakyan ni tita. Siguro ay papasok na siya sa trabaho. Tumakbo ako sa banyo at mabilis na naligo. Habang nagsisipilyo ay pinagmasdan ko ang sarili sa salamin. Malalim na ang aking mga mata at nangingitim ang paligid nito. Mas bakas na rin ang buto ko sa dibdib dahil sa kapayatan.

Lumabas ako sa banyo at kumuha ng susuotin sa loob ng maletang naroon sa sahig ng walk in closet. Hindi ko pa rin maintindihan bakit narito ang gamit ko samantalang doon ko ito inayos sa closet ni Gabby.

Sinuot ko ang plain gray tshirt at maong pants. Halos madapa pa ako pababa sa hagdan dahil hindi ko pala natali ang sintas ng itim na chuck taylor sa sobrang pagmamadali.

Dumeretso ako sa paaralan kahit late na ako para sa first period. Ang totoo ay wala na akong pakialam, gusto ko lang makausap si Gabby para malaman kung ano ang nangyari sa amin nitong nakaraang araw.

Hindi ko rin alam kung papaano siya kakausapin na hindi ako nag mumukhang tanga sa paningin niya.

Pumasok ako sa second period. Pagpasok ko pa lang ay sinundan kaagad ako ng tingin ng mga ka-klase ko hanggang sa maka-upo ako.

"Are you okay now, Faith?" tanong ni Cassie nang maupo ako sa tabi niya.

"Nasaan si Gabby?" tanong ko pabalik sa kanya.

Kumunot ang noo niya bago hindi makapaniwalang umiling. "After what she did to you? Seriously?"

"Seriously, what?"

"Muntikan ka nang malunod last Wednesday, Faith. How come you still looking for that bitch?"

Napalunok ako ng sunod-sunod. Bakit ako malulunod eh marunong akong lumangoy?

"One week suspension is not enough after what she did. Mabuti nalang at naroon si Levi kung hindi baka sumunod ka na sa lola mo sa kabilang buhay. It's fucking 75 ft. Mygod!" maarteng kwento niya.

"I'm sorry pero kailangan ko nang umalis," paalam ko bago lumabasa ulit ng classroom.

Narinig ko pa ang ilang tawag ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinansin.

Pumunta ako sa classroom nila Levi at walang pasabing hinila siya palabas doon. Mabuti at wala pa ang instructor nila para sa second period. Narinig ko pa ang ilang kantiyaw ng mga kaklase niya dahil sa ginawa ko ngunit hindi ko na pinansin.

Hindi nag reklamo si Levi nang inalis ko siya doon. Kusa pa nga siyang nagpatianod kaya batid ko ring kahit siya ay gusto rin akong makausap.

"Anong nangyari?" bungad ko sa kanya nang makarating kami sa school swimming area.

Huminga siya nang malalim. "I know what you did last week," wika niya na hindi nakatingin sa akin.

"Sabihin mo sa akin," pagsusumamo ko habang hinuhuli ang kanyang tingin.

Alam kong hindi maganda ang huling nangyari sa amin pero hindi niya naman kailangang iwasan ako ng ganito. Pinangako ko naman sa kanya na hindi ko siya pipilitin kung ayaw niya akong tulungan.

Kailangan ko lang naman malaman ang nangyari sa akin noong nakaraang linggo. Pagkatapos 'non ay hindi ko na siya guguluhin.

"Please, Lev. Parang mababaliw na ako," ulit ko nang matulala na naman siya sa kawalan.

"Hindi ko alam kung bakit mo pino-provoke si Gabby para saktan ka, Faith."

Kumunot ang noo ko at napatingin sa pool na wala na ngayong tubig.

Narinig ko ulit ang paghugot niya ng malalim na hininga na tila ba pagod na pagod na sa mga nangyayari.

"Wala akong matandaan, Levi. Ang huling naaalala ko lang ay iyong iniwan mo ako sa opisina ni Lola." Napapikit ako nang maalala ulit ang nangyari doon. Agad namawis ang noo ko dahil sa nabuhay na kaba sa akin. Masyado pang malinaw ang imahe ng babaeng iyon sa aking isipan.

Nang tingnan ko ulit si Levi ay kuno't-noo na siyang nakatitig sa akin. Tinitimbang kung nagsasabi ba ako mg totoo.

Nagbaba siya ng tingin at umiling. Parang hindi makapaniwala.

"Hindi ko na nakikitang nakasunod sa'yo ang anino since last week pa, Faith. How come na wala kang maalala?"

XxXCGTXxX

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status