Share

PAG BINTANG 1

Matapos ang isang maigting na galit ay tila ba wala sa sariling nag lalakad ang tagapag-ingat palabas ng pasilyo mula sa Dampa ni prinsipe Haggan. Gayunpaman, habang binabaybay ang daan pabalik sa kanyang Dampa, at bago pa siya makarating ay hinarang at pinaligiran na siya ng mga kawal ng palasyo.

“Lady Gania, bilang pag tugon sa utos ng Hari ay dinadakip ka namin sa salang pakikipag sabwatan sa mga Libanag upang dukutin ang itinakdang Reyna ng Virgania.”

Ang wika ng pinaka mataas na kawal habang naka palibot ang mga ito sa kanya. Pagkatapos mag salita ng kawal ay bahagyang napa yuko si Lady Gania, napahawak siya ng mahigpit sa kanyang kasuotan atsaka na pahinga ng malalim, ang totooy hindi niya alam kung anong gagawin. Tatakas ba siya, makikipag laban o susunod nalang ng maayos sa mga kawal.

May ilang taon narin siyang na ninilbihan sa palasyo bilang isang pinuno ng mga kawal at mula pa nuon hanggang sa mga araw na ito ay iniisip niyang ni kahit minsay hindi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status