PANAGINIP

 

Matapos ang mga gawain ng Punong maestro sa pag pataw ng parusa sa tagapag ingat na si Lady Gania ay pansamantala naman siyang inutosan ng Hari na asikasuhin ang naiwang tungkulin ng tagapag ingat sa kabisera. At duon ay namangha ang Punong Maestro sa pagiging tapat ni Lady Gania sa kanyang tungkulin. Sapagkat ang lahat ng gastusin at pag iimbentaryo ng mga pananim at mga buwis ay nakatala ng maayos ang eksaktong bilang ng mga ito mula sa talaan ng palasyo, kabisera, lalawigan sa mga tao hanggang sa mga salaping pumapasok sa kaban ng tapat, maharlika at sagradong angkan. Tunay nga na matapat ang tagapag ingat sa kanyang mga tungkulin sa palasyo.

 

Ang totooy humah
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status