SAGRADONG KASALAN 1

Pag sapit ng bukang liway way ay tumunog ng malakas at talong beses ang Dambana ng Palasyo, kasabay nito ay ang pagpapa lipad ng mga parol.

 

" Mag sipag diwang kayo oh! mamamayan ng Virgania, sapagkat ang araw na ito ay ang pag iisang dibdib ng ating bagong Reyna at Hari na mag dadala ng bagong liwanag at pag asa para sa ating Lahat."

 

 

At ito ang mensahe na nuoy inilagay sa mga parol upang ipalipad para sa taong bayan. At bilang tradisyon ng bayan ng Virgania, ang lahat ng mamamayan ay nag diwang sa kanilang mga tahanan kasabay ang payak na handaan upang mag bigay galang at makiisa sa sagradong kasalan.

 

Kaya naman, tuwiran na kung papasukin ang tahanan ng bawat pamilya ay tiyak na mabubusog ang mga panauhin, sapagkat ibat ibang putahi ng pagkain ang nakahain sa kanilang mesa, dahil
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status