PINAGMULANG ANGKAN

PINAGMULAN NG ITINAKDANG HARI

(Prinsipe Shattu)

Ang Hari ng palasyo ay mayroon dalawang mga kapatid at ito ay sina , prinsessa Adame ang ikalawa at prinsipe Pitan ang kanilang bunsong kapatid at punong maestro ng palasyo.

Nuong hirangin ang prinsipeng Ahara bilang Hari ay nagkaroon Ito ng tatlong supling sa irog na si Reyna Ahe, at ito ay sina prinsipe Na-il ang panganay na anak ng Hari, si prinsipe HAGAN ang ikalawa at si prinsessa Yeso ang bunsong anak.

Si prinsipe Na-il ay ikinasal nuon sa prinsessang si Yomie. Kung saan ay nag karoon din sila ng nag-iisang supling na prinsessa, subalit ng hirangin ang prinsipe bilang bagong itinakda ay agad naman siyang binawian ng buhay sa kadahilanang hindi pa matukoy. Samantala, ang irog naman nitong si Prinsessa Yomie ay hinatulan ng pagtataksil dahil sa umanoy espiya daw ito ng kabilang bayan kaya naman ibinaba ang sanghay ng kanyang angkan mula sa Tapat na angkan at pinatawan siya ng mahabang panahon na pagkakakulong sa piitan ng palasyo, at ang anak naman nitong si prinsessa Namie ay naging tagapag lingkod ng mga WAYA(pantas).

Si prinsipe Hagan naman ay ikinasal din sa prinsessang si Yena, at dahil sa kapalarang hindi niya magawang bigyan ng supling ang prinsipeng si Hagan ay itinakwil siya nito.

Si prinsessa Hyesha naman ay ikinasal din sa prinsipeng si Natu kung saan ay nagkaroon sila ng dalawang supling at ito ay sina prinsessa Hyena at prinsipe Shattu (ang itinakda).

***PAGBUBUOD***

Haring AHARA / Reyna AHE

*Prinsipe Na-il/Prinsessa Yomie

-Princessa Namie

*Prinsipe Hagan/Prinsessa Yena

*Prinsessa Hyesha /Prinsipe Natu

-Prinsessa Hyena

-Prinsipe Shattu

PINAGMULAN NG ITINAKDANG REYNA

(Prinsessa Damina)

Nuong mabawi ng Haring AHARA ang bayan ng VIRGANIA

ay naitas naman ang ranggo ng kanyang kapatid na si Pitan bilang Punong mandirigma kung saan naman ay ipinakasal siya sa isang sagradong angkan na si prinsessa Enya at nagkaroon naman sila ng dalawang supling

Ito ay sina prinsessa Aya, at prinsessa mina.

Si prinsessa Aya na kanilang panganay ay ipinakasal sa prinsipeng si Dinambo(ang pinuno ng mga Waya ng palasyo) Kung saan ay nagkasupling sila ng tatlong prinsipe at Ito ay sina prinsipe Egan, prinsipe Agi, at prinsipe Mathan.

Si prinsipe Egan ay isang mahusay na pinunong manunulat at taga lathala ng sining sa palasyo kung saan ay nag susulat siya ng mga salawikain na nag tatakda sa palasyo ng Virgania, siya rin ang lumilikha ng mga plorera, kubyertos, silya,at ibat-ibang kagamitan sa palasyo. Nag susulat din siya ng mga awitin at isa na rito ay ang awiting "Ang kadenang bulaklak" ang awiting madalas na ginagamit sa pagdiriwang, isa rin dito ay ang "Irog" Ito naman Ang madalas na ginagamit sa pamamangkaw o kasal. Subalit sa di inaasahan ay pumanaw ang prinsipe sa isang malubhang karamdaman, kaya naman ang buong palasyo ay nag dalamhati sa kanyang pagkamatay, at bilang pag-alaala sa kanyang kahusayan ay nagkakaroon ng sagradong pag-aalay ang buong palasyo.

Si prinsipe Agi naman ay ikinasal sa isang pantas ng palasyo na si Waya Mirre. Subalit sa kasamaang palad ay pumanaw naman agad ang Wayang si Mirre ng maisilang ang kanilang panganay na supling at ito ay si prinsipe Gimre.

Si prinsipe Mathan naman na syang bunsong anak nina Prinsessa Aya at prinsipe Dinambo ay nakatakdang ikasal sa prinsessang si Hyena ang nakatatandang kapatid ni prinsipe Shattu

Si Prinsessa Mina naman na ikalawang anak nina Prinsipe Pitan at Prinsessa Enya ay ikinasal nuon sa Punong Guro ng mga mandirigma at ito ay si prinsipe Ha-e ang pinsan nila sa pinsan ng mahal na Hari.

Nagkaroon din sila ng isang supling at ito ay si Prinsessa Hamina na ikinasal din sa pinsan niyang si prinsipe Dayte at nagkaroon ng dalawang supling, Ito ay sina prinsessa Hayte at Prinsessa Damina

Si Prinsessa Hayte ay ikinasal sa kanyang pinsan sa lolang si Prinsessa Adame(Ang kapatid ni prinsipe Pitan at Haring Ahara) at ito ay si prinsipe Kalil.

Si Prinsessa Damina Naman na bunsong anak ay nakatakdang ikasal sa Itinakdang Hari na si Prinsipe Shattu.

*****PAGBUBUOD*****

Prinsipe Pitan/Prinsessa Enya

*Prinsessa Aya

*Prinsessa Mina

Prinsessa Aya/Prinsipe Dinambo

*Prinsipe Egan

Prinsipe Agi/ Waya Mirre

*Prinsipe Gimrre

Prinsipe Mathan/Prinsessa Hyena

(Nakatakdang ikasal)

Prinsessa Mina/Prinsipe Ha-e

*Prinsessa Hamina

Prinsessa Hamina/Prinsipe Dayte

* Prinsessa Hayte

*Prinsessa Damina

Prinsessa Hayte/Prinsipe Kalil

PrinsessaDamina/PrinsipeShattu

(Ang Itinakdang Hari at Reyna)

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status