PAG TANGGAP 2

***LADY GANIA'S POV***

Ngayong araw nato ay sinasagawa ang unang anihan kaya naman bago pa sumikat ang araw ay tumungo kaagad ako sa kabisera upang magsagawa ng pag iimbentaryo, at bilang tagapag-ingat ay kasama sa  aking tungkulin ang paniningil ng buwis. Subalit hindi lang dito natatapos ang lahat sapagkat halos lahat ng magsasakang nag aani ng trigo't bigas ay kailangang pantay ang buwis, gayunpaman ang porsyento ng buwis ay nakaugnay sa kong gaanu karami ang na aani sa bawat hektarya ng lupa ng bawat magsasaka. Kaya naman masasabing pantay pantay ang isinagawang paniningil ng buwis at kung mag kataon mang may mapinsala sa trigo't bigas na naani ay kailangang babaan ang porsyento ng buwis na ipapataw.

Makalipas pa ang ilang sandali ay natapos din ang aking pag iimbentaryo sa mga na aning trigo't bigas, at natapos narin nuon ang pag singil ng buwis sa bawat magsasaka, kaya naman kailangan naring isunod ang pag imbentaryo sa buwis na trigo't bigas na ipapasok n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status