Share

PAMAMANGKAW 2

Pagkatapos nga ng tuwirang pag hahanda ay nagsimula naman ang ritwal subalit sa simula pa lamang ay nararamdaman na ng prinsipe ang pagbigat ng kanyang mga mata na nuoy pinipilit nya nalamang na idilat.

Subalit ilan pang sandali habang nakatuon ang tingin ng prinsipe sa lampara na nuoy nakalagay sa mag kabilang gilid ng haligi ay tila ba dahan dahan nang pumipikit ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa hindi nya na ito napigilan pa kaya naman bahagya na nga siyang nahimbing.

Ang totooy hindi siya sanay sa ganitong uri ng mga ritwal dahil simula pa nuong mag kagulang ay palagi na siyang nag sasanay na gumamit ng sandata upang ipag tanggol ang kanyang kaharian. Kaya naman, ang mga ganitong pag kakataon ay di pamilyar para sa kanya.

Makalipas ang ilang sandali ay natapos naman ng maayos ang ritwal, Kaya naman ang lahat ay tumungo na sa pag diriwang ng pagpupugay. Sapagkat, sa kaharian ng Virgania ay may kaugalian ang pamamangkaw ng sagradong angkan na kapag

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status