Share

Kabanata 1535 Ang Bwisit na Tita

Walang anak?

Hiyang-hiya si Arianne na parang gusto niyang kagatin ang sarili niyang dila. Ang sinumang ina na walang anak sa edad ni Tita Shelly ay malamang sumailalim sa mahirap na pangyayari sa kanilang buhay, at kadalasan, ang kanyang pagkabaog ang dahilan para magkaroon sila ng habambuhay na kalungkutan at emosyonal pain. Walang sa posisyon si Arianne na tusukin ang anumang sugat na nagmula sa malungkot na karanasan ni Shelly.

"Oh my God, pasensya na," agad niyang binawi ang kanyang mga salita. "Hindi ko alam, hay... kalimutan mo na lang na nagtanong ako."

Tahimik na bumalik si Shelly sa kanyang pagkain. "Okay lang. Pinili ko ito sa totoo lang. Hindi ito kasalanan ng katawan ko. Sa totoo lang, medyo masaya ako na hindi ako ginugulo ng mga maliliit na bata.”

Nakahinga ng maluwag si Arianne. Pinili pala ni Shelly na huwag magkaanak, halip na maging baog, dahil sa mga hindi magandang pangyayari! Kahit papaano ay aksidenteng nagpasabog ng bomba si Arianne sa kanya...

Nang matapos
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status