Share

Kabanata 7 Akin na ang Kamay mo

Lumaki ang mga mata ni Arianne Wynn sa sobrang takot.

Doon niya lamang napagtanto na bago pa siya makarating sa kwarto na iyon, marami nang nainom na alak si Mark Tremont.

Hindi maikukumpara sa alak na ininom ni Arianne ang amoy nanggagaling sa bibig ni Mark Tremont.

Malakas at madiin ang mga halik sa kanya ni Mark Tremont, unti-unting nauubos ang hininga ni Arianne sa bawat saglit na lumilipas.

Hahanap na sana ng oportunidad na huminga si Arianne nang biglang nilayo ni Mark Tremont ang kanyang labi.

"Malamig na yung pagkain mo!" Sigaw ni Arianne.

Kumpara sa normal niyang ugali, ibang tao si Mark Tremont kapag siya ay lasing.

Unti-unting lumalabas ang tunay niyang pagkatao kapag lasing siya at gentleman siya kapag hindi siya lasing.

Alam ni Arianne na ganito si Mark Tremont.

Habang nanginginig siya sa sobrang takot, paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi Tiffany na mensahe ni Will Sivan sa kanya –

'Gusto kita. Hintayin mo akong makabalik. Kailangan mo akong hintayin."

Tinulak siya ni Mark Tremont sa malaking higaan sa likuran. "Dalawang oras na lang. Sayang naman kung sa pagkain ko lang uubusin ang mga oras na 'yon."

Nasa likod ni Mark Tremont ang ilaw, kaya hindi alam ni Arianne ang ekspresyon sa mukha ng lalaking ito.

Hindi sinubukang tingnan ni Arianne ang mukha niya. Ang mukha ni Mark Tremont na pinagnanasaan ng sandamakmak na babae.

Hindi na masyadong nararamdaman ni Arianne ang galit ni Mark Tremont.

Bigla niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. "Huwag mong gawin 'to…"

Nagmamakaawa ang tono ng pananalita ni Arianne. Pero hindi niya alam na lumiliyab ang mainit na kagustuhan ng isang lalaki kapag siya ay nagmamakaawa.

Hinaplos ng kamay ni Mark Tremont ang bawat hubog ng mukha ni Arianne.

"Inaakit ako ng mga mata mo, matagal na akong inaakit ng mga ito. Bakit mo ako tinititigan kung ayaw mo?" Nakakaakit ang magaspang na boses ni Mark Tremont.

Nagmakaawa muli si Arianne. "Mark Tremont… may… may regla ako…"

Dumilim ang mga mata ni Mark Tremont.

Pinigilan ni Arianne ang kanyang hininga. Naghanda na siya bago pa siya umakyat sa hagdan.

Foolproof ang loophole na ito, basta't hindi makikita ni Mark Tremont ang kanyang regla.

Gayunpaman, nawala ang pag-asa sa puso ni Arianne dahil hindi pa rin siya pinakawalan ni Mark Tremont kahit pa sinabi niya na meron siyang regla.

Sa halip, napahinto siya sa madiin na halik ng labi ni Mark Tremont sa kanyang leeg.

Hindi na niya sinubukang labanan pa ang lalaki, alam niya na walang pasensya ang lalaking ito sa kanya.

"Akin na ang kamay mo," utos niya kay Arianne.

Nanigas ang katawan ni Arianne. Gusto niyang sanang kunin ang kanyang kamay pero mahigpit itong hawak ni Mark.

Tinanggal ng alak na nasa sistema ni Arianne ang psychological discomfort na naramdaman niya kanina. Tuluyan na siyang nalasing at hindi niya na alam ang ginagawa niya.

Lumipas na lamang ang oras sa kanya.

Bumaba si Mark Tremont mula sa taas ni Arianne at pumasok ito ng kubeta.

Pagkatapos ay agad itong lumabas sa pintuan.

Pagsapit ng umaga, nabigla si Arianne nang makita niyang nakatulog siya sa higaan ni Mark Tremont kagabi!

Ilang taon siyang naglabas pasok sa kwarto ni Mark Tremont, pero kahit kailan ay hindi siya natulog sa loob ng kwarto nito.

Kahit masakit ang kanyang ulo, namula ang mga pisngi ni Arianne habang nagbibihis siya dahil natandaan niya ang nangyari kagabi.

Hinalikan siya ni Mark Tremont kagabi. Mabigat ito sa kanyang loob, kahit na alam niyang darating ang araw na mangyayari ito.

Hindi pa rin nagalaw ang pagkain na dinala ni Arianne para kay Mark Tremont.

Dinala ni Arianne ang pagkain sa baba at napansin niya ang masayang mukha ni Maey. Kinuha ni Mary ang food tray sa kamay niya at masaya nitong binigyan ng toasted sandwich si Arianne.

"Kumain ka na, alam kong gusto mo 'to. Mabait si sir sayo. Nagmadali siyang makauwi para i-celebrate ang birthday kahit na ilang oras lang ang free time niya. Hindi mo alam na nagmamadali siyang umalis kanina…"

Hindi sumagot si Arianne Wynn, pero nagreklamo siya sa kanyang sarili, "Ugh, ang hirap siguro para kay Mark Tremont na gawin sa akin kung tight ang schedule niya!"

Bago siya umalis, binalot ni Mary ang kanyang hand-knitted scarf kay Arianne. "Baka may makakita ng leeg mo."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status