Kabanata 1080 Reunion ng Pamilya

Napatitig si Viemond nang seryoso sa tiyan ni Nell saka siya nagsalita, “Gagawa ako ng robots, gagawin ko ang pinakamagandang robots sa buong mundo. Kapag lumabas na ang mga kapatid ko, ireregalo ko ito sa kanila.”

Tumawa si Nell, “Paano kung babae ang isa mong kapatid at hindi niya ito magustuhan?”

Agad na nanlaki ang mga mata ni Viemond.

Gustong-gusto niya ang mga robots, kaya akala niya ito ang pinakamagandang regalo sa buong mundo.

Mahirap para sa kanya na isiping may mga taong hindi mahilig sa robots.

Nang makita ang itsura ng bata, muling natawa si Nell.

Napahalakhak rin si Gideon, “Ayos lang, Viemond. Kung hindi magustuhan ng kapatid mo, pwede mo naman siyang bigyan ng regalong magugustuhan niya.”

“Kung galing naman sa kuya niya, sigurado akong magugustuhan niya ito.”

Saka lamang naunawaan ni Viemond ang sitwasyon. Sumunod, tumango siya.

Habang determinado ang ekspresyon, nagsalita si Viemond, “Mama, papam huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ang mga kapatid namin!”

Par
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status