Kabanata 1081 Maagang Panganganak

Para bang lahat ng galit, lungkot, tama, at pagkakamali ay hindi na naging mahalaga.

Sa ngayon, ang hiling na lamang ni Gregory ay mabuhay nang masaya si Vickie.

Basta ba matupad ang layuning ito, handa siyang magbayad ng kahit ano.

Nang mamatay si Jeff Flinders, nakahanap siya ng Money Beads sa tinitirahan nito.

Subalit, sapat lamang ang dami nito para magtagal si Vickie sa loob ng isang taon. Nang marinig ng mga miyembro ng Flinders ang insidente, agad nilang pinaghati-hatian ang halaman, tira-tira na lamang ang naabutan nila Gregory.

Dahil buhay at kamatayan ang nakasalalay sa Money Bead, walang kahit sino ang muling maglalabas ng halaman.

Bukod pa roon, hindi rin magandang pamamaraan na umasa sa Money Bead para mabuhay.

Mas mabuting humanap sila ng isang antidote.

Subalit, kahit lumipas na ang ilang buwan, wala pa ring progreso.

Hindi mapigilang kabahan ni Gregory.

Sa kabilang banda, palaki nang palaki ang tiyan ni Nell, kalahating buwan na lamang at manganganak na siya.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status