Kabanata 1082 Matagumpay Na Operasyon

Tinitigan ni Gideon si Nell. Pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niyang nanginginig pala ang kanyang katawan.

Tumango siya.

Si Nancy ang nagmamaneho ngayon. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Nell, napatikom ang kanyang bibig at muli niyang tinapakan ang accelerator.

Ganoon din, sinabihan ni Nell si Gideon na tawagan ang kanilang pamilya.

Kahit anong mangyari, premature ang mga batang ipapanganak niya. Isang buwan at kalahati pa dapat bago sila lumabas.

Kaya, kailangan nilang sabihan agad ang Old Master at Old Madam, pati na rin si Sean at Cathy.

Sakaling magkaroon ng aksidente, dapat naririyan si Sean para ayusin ang lahat.

Samantala, si Cathy naman ang tutulong para pakalmahin si Nell.

Mas mabuting naririto siya sa ospital kaysa mabalisa siya habang nasa bahay.

Nakinig si Gideon sa paliwanag ni Nell at ginawa niya ang lahat ng ito.

Matapos tawaga ang apat na tao, dumating na rin ang kanilang kotse sa ospital.

Dahil tinawagan na rin nila ang ospital habang nasa biyahe,
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status