Kabanata 1084 Si Little Gem At Little Moon

Napailing si Lizzy.

“Ganito kaliit ang mga sanggol. Ganyan ka rin noong bata pa.”

Gulat na gulat si Viemond nanag marinig ito.

Kahit mataas ang kanyang IQ, isa pa rin siyang bata at wala siyang masyadong alam sa kanyang paligid.

Matapos ang lahat, kulang na kulang pa siya sa karanasan sa buhay.

Sa kanyang opinyon, nakakamangha na may maliliit na mga bata sa mundo.

Subalit, dahil nasaksihan ni Lizzy ang pagpapanganak kay Viemond, madali niyang natanggap ang ganitong katotohanan.

Nakadikit lamang ang dalawang bata sa kuna, kaliwa’t kanan silang sumisilip sa mga sanggol.

Sinubukang sundutin ni Viemond ang pisngi ng kanyang ina, pero agad siyang napaatras nang maramdaman niya ang malambot nitong balat.

Mukhang iiyak na sana ito, pero dahil masyado itong inaantok, agad itong pumikit ulit.

Pinanood nilang dalawa ang mga sanggol hanggang sa tawagin sila ni Nell.

“Kayong dalawa, tama na iyan. Huwag niyo nang istorbohin ang mga kapatid niyo. Dito kayo maglaro!”

Agad na sumunod ang m
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status